Văn phòng

Công ty cổ phần kiến trúc Đồng nhân, trước đây là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và trang trí nội thất Đồng Nhân do kiến trúc sư Vũ Liễu sáng lập ngày 31/05/1996. Sau 05 năm hoạt động, ngày 13/11/2001, kiến trúc sư Vũ Liễu cùng với các cộng sự thống nhất chuyển đổi thành công ty cổ phần kiến trúc Đồng nhân.

Vốn: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng.)

Chức năng kinh doanh:
- Các công việc thiết kế công trình và tư vấn xây dựng
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp
- Trang trí nội ngoại thất
- Sản xuất đồ gỗ, các loại cửa, cửa chống cháy và các cấu kiện kiến trúc

Nhân sự: 681 người
- Kiến trúc sư : 05
- Kỹ sư xây dựng : 30
- Kỹ sư trắc đạc : 03
- Kỹ sư điện & điện lạnh : 04
- Kỹ sư cấp thoát nước : 02
- Kỹ sư cơ khí : 02
- Kỹ sư chế biến gỗ : 01
- Kỹ sư phòng cháy chữa cháy : 01
- Kỹ sư kinh tế xây dựng : 01
- Kỹ sư an toàn lao động: 04
- Cử nhân kinh tế : 08
- Cán bộ Cao đẳng & Trung cấp : 20
- Công nhân kỹ thuật : 600